God Of War 2 [ENG] [DVD] torrent, chomikuj

Baner Torrentos
Sprawdź już teraz! (LINK)

God of War II

producent: Sony Computer Entertainment
wydawca: Sony Computer Entertainment
kategoria: gry akcji / walki / zręcznoœciowe / przygodowa

Data Premiery:
Europa (PAL): kwiecień 2007
USA (NTSC): 13 marca 2007

tryb gry: single player
wymagania wiekowe: 18+

noœnik: 1 DVD

Wykorzystuje:
karta pamięci 8 MB.

Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=4631

Opis GryGod of War II: Divine Retribution stanowi kontynuację bestsellerowej gry akcji, wydanej przez Sony Computer Entertainment w roku 2005. Głównym bohaterem jest znany z „jedynki” Kratos, którego wirtualne przygody nawi¹zuj¹ do mitologii starożytnych Greków. Protagonista wprawdzie wczeœniej wywalczył już upragnione miano Boga Wojny, zasiadaj¹cego na olimpijskim tronie, ale musi powrócić do przyziemnej rzeczywistoœci, aby spotkać się ze swoim przeznaczeniem. Okrutny i cokolwiek arogancki wojownik ponownie bierze zatem w dłonie straszliwe Ostrza Chaosu, otrzymane niegdyœ od samego Aresa, a następnie stawia czoła wielu rozmaitym przeciwnikom. Wœród tych ostatnich widzimy bestie pokroju cyklopa i gryfa, a nawet trzygłowego psa Cerbera z otchłani Hadesu. Poza zwykłymi oponentami przychodzi się także konfrontować z wyj¹tkowo silnymi bossami.

Naturalnie developerzy pozwolili sterowanemu przez graczy awanturnikowi na wykonywanie mnóstwa zupełnie nowych ataków, które w prosty sposób ł¹cz¹ się w zaiste œmiercionoœne kombinacje. Po raz kolejny oprócz walki w zwarciu można nękać wrogów na odległoœć przy pomocy magii ofensywnej (np. zamrażanie i przywoływanie potężnego wiatru). Oczywiœcie podczas przemierzania poszczególnych poziomów, cechuj¹cych się posępnym wygl¹dem, napotykamy też problemy natury logicznej (nierzadko doœć skomplikowane), więc poza zręcznymi palcami przydaj¹ się wyćwiczone szare komórki. Natomiast trójwymiarowa oprawa wizualna wyciska z konsoli PS2 przysłowiowe ostatnie poty. Całoœci dopełnia nastrojowa œcieżka muzyczna, która skomponowana i nagrana jest równie dobrze, jak w pierwszej częœci God of War.

10/10 w Neo Plus
10/10 w PSX Extreme
God of War II to druga częœć absolutnie kultowej gry. Doskonałe poł¹czenie hipnotycznego niemal systemu walki i œwietnie wyważonych zagadek. Całoœć okraszona grafik¹ wyciskaj¹c¹ z PS2 dosłownie wszystkie soki. Takiej przygody w mitycznym œwiecie po prostu nie można przegapić

# stare ciosy wygl¹daj¹ jeszcze lepiej, ale oprócz nich gracz na do dyspozycji dużo nowych kombinacji
# na swojej drodze ku Siostrom Przenaczenia spotkasz przeróżne mityczne postacie – Cyklopa, Gryfy, czy Cerebusa. Walka z nimi na pewno nie będzie należeć do tych łatwych, ale do pieknych i niezapomnianych – na pewno tak!
# wci¹gaj¹ca historia Kratosa, który stracił uznanie Bogów i dzięki niezłomnej woli i wspaniale opanowanej sztuce walki przy użyciu białej broni oraz magii, d¹ży niezłomnie do realizacji swych celów.

God of War II to gra, która dostarczy wspaniałych obrazów, niezapomnianych wrażeń z walk. Ta gra proponuje Tobie przygodę, której nigdy nie zapomnisz. Tu nie ma miejsca na nudę, wszystkie elementy s¹ doskonale przemyœlane i dopasowane tak, by z zabawy czerpać ogromn¹ przyjemnoœć. Nawet jeœli nie jesteœ fanem dynamicznych gier akcji, koło God of War II po prostu trudno przejœć obojętnie.

PROSZE O SEEDOWANIE

Rozmiar: 3.01 GiB

sprawdź horoskop